Εσωτερικοί χώροι

Φωτισμός εσωτερικών χώρων

Σχεδιασμός φωτισμού
Ο σχεδιασμός φωτισμού αποδεικνύεται χρήσιμος όταν μας δίνει δυνατότητα ευελιξίας. Ο φωτισμός
πρέπει να προσαρμόζεται και να αλλάζει, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες. Να είναι επαρκής χωρίς
να είναι υπερβολικός και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια πιθανή αλλαγή διακόσμησης ή χρήσης του χώρου.

Δημιουργικός φωτισμός
Ανάλογα με τη χρήση, κάθε χώρος έχει ανάγκη από ένα συνδυασμό γενικού φωτισμού (general illumination),
σημειακού (focal lighting) και διακοσμητικού φωτισμού (decorative lighting). Ο συνδυασμός αυτός καθορίζεται
ιδανικά στην αρχική μελέτη κατασκευής μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου.
Περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν όμως και σε ήδη διαμορφωμένους
χώρους, οι οποίοι αναβαθμίζονται αισθητικά και ενεργειακά.

Φωτισμός εμπορικών χώρων
Ο σχεδιασμός του φωτισμού από την Artease Design είναι προσαρμοσμένος στη χρήση κάθε εμπορικού
περιβάλλοντος. Η προσπάθειά μας είναι η δημιουργία οικείων, φιλόξενων χώρων για όλους. Ο φωτισμός
μπορεί να γίνει βασικό στοιχείο για τη δημιουργία χαρακτήρα, που κάθε εμπορικός χώρος έχει ανάγκη
για να είναι μοναδικός.